OBS! Edenhall maskinernas tillverkning har upphört 2015. Begagnade maskiner se: Beg. maskiner

Edenhall 754
   
Vikt
Längd
Höjd
Transport bredd
Höger bähjul
Vänster bärhjul
Tankvolym
Avlastningshöjd
Radavstånd
Traktor min
9990kg
8,0 m
4,0 m
3,9 m
900/60xR32"
600/65xR34"
12 tn
2,0 - 4,0 m
45 - 50 cm
180 hk
Edenhall 753
   
E 743
Vikt
Längd
Höjd
Transport bredd
Höger bähjul
Vänster bärhjul
Tankvolym
Avlastningshöjd
Radavstånd
Traktor min.
9000kg
8,0 m
4,0 m
3,4 m
800/65xR32"
600/65xR34"
12 tn
2,0 - 4,0 m
45 - 50 cm
140 hk

 


Slaghack

Slaghacken drivs hydrauliskt och är försedd med en horisontell rotoraxel med lätta slagor och ändlös blastskruv. Blastskruven skruvar blasten i sidled för minimalt blastmotstånd. Blastningens höjd är justerbar från förarplats. Automatisk höjdreglering.

Robotarmen

Robotarmen är förbättrad på 753:an och slaghacken lyfts separat ifrån robotarmen.

Topp-E-Matic

Topp-E-Matic den parallellogramstyrda topparen som har många fördelar och inställningsmöjligheter. Knivfästet ger rörlighet mellan kniv och gallermed, dvs. kniven går in bakom gallret på höga färdignackade betor, och står mer till huggs på låga betor med hög blastrosett. Den senaste versionen är ett helt nytt galler som mäter betans höjd till marken, och blastkniven har ett nytt utförande med slipningen på undersidan och en smalare kniv. Topparens infästning är förbättrad med en fästpunkt och endast en låsmutter som ger en snabb demontering eller ändring av radavståndet.
Många inställningsmöjligheter ger Topp-E-Matic goda toppningsförutsättningar. 

 

Topparbomsjustering

Som tillval justering av knivar / disctoppare från traktor.

Disctoppare (extrautrustning)

Tallriken styrs på samma sätt som Topp-E-Matic, men går även när betan står otillgängligt, tex. i ogräs eller under jordytan. Bästa knivalternativet på frusen betblast. Tallriken rensar dessutom bort blast och sten ifrån raden.
Allt. 1, 2, 3, 4-rader

Sida / djupautomatik

Nyutvecklad styrenhet med minimalt rörliga delar, kullagerlagrad. Släpmedarna känner av betans placering, och robotarmen justerar plogarna till rätt läge. Hög precision. Djupet ställes från förarplats.

754:an är utrustad med dubbla styrenheter för att kunna hålla hög följsamhet i radstyrningen, med en lätt knapptryckning kan en styrenhet kopplas bort. De dubbla styrenheter sköter även djuphållningen, så varje plog i upptagaren ligger på rätt djup oavsett betfältets ojämnheter

Robotarm

Maskinen är utrustad med ett unikt dubbelramsystem, som gör maskinen lättmanövrerad och smidig. Med hjälp av sida-/djupautomatik och en avancerad robotarm, kan plogarna hela tiden följa raderna med stor noggrannhet, samtidigt som man med draget styr huvudramen till bästa spårning, att motverka sidolut mm. Dessutom är rörliga vikten vid sidojustering av plogarna liten. När robotarmen når ändläge korrigeras automatiskt huvuddraget.
Robotarmen har dubbla lyftcylindrar och slaghacken lyfts separat ifrån robotarmen.

Vibrerande plogar

De gående plogarna är första steget i vårt COMBICLEAN- RENSVERK. Betan vibreras upp ur jorden (pga. skärens oscillerande rörelse) med minimalt rotspill och porösare jord på betan som lätt rensas bort i maskinen.
Plogarna drivs hydrauliskt.

Paddelaxel

För att öka hastigheten och minska betspillet i plogarna monteras en paddelaxel i anslutning till plogarna. Förbättrade egenskaper gäller framförallt vid körning i kuperad terräng eller i mycket lös jord.

Rensverk

Upptagaren på 753:an är uppbyggd i modulsystem och delat i två delar. Främre delen, plogar och rouletter styrs av robotarmen och rullar i sidled. Bakre delen med rensrullar är fast i huvudramen.
Export:
Den bakre delen rullrensverket kan bytas ut mot en fjärde roulett för enklare rensning.

Rouletterna

Efter plogen rensas först betan i de tre rouletterna mot de fjädrande pigtailsväggarna. Dessa är justerbara i höjdled för att släppa ut sten och jordklumpar.

 

3:e Rouletten

Den 3:e rouletten är rensspalten och hastigheten justerbar ifrån förarplats.

 

Rullrensverk

I rullrensverket rensar fingrarna på EDENHALL välbeprövade gummisektioner bort jorden ur betans ojämnheter på ett effektivt sätt.
I slutet av rensverket ligger en fjädrande reverserbar rulle, som vid behov kan köras baklänges för rensa bort jordklumpar, stenar och ogräs. Ovanpå rensrullarna ligger en övermatta som bestämmer betans rensningsgrad, hastigheten på denna är ställbar från förarplats.

Kevlartandremdrift

Alla rensrullarna är drivna med kevlartandremdrift. Maskinen får en tystare gång och längre livslängd. Dessutom mindre underhåll och ingen smörjning.

Elevatorn

Bettransporten ifrån rensverket upp till bettanken sker med en bred gummibandsmatta med medbringare som lyfter upp betorna. Hastigheten på elevatormattan är justerbar

Elevatortank

Elevatortanken är en stabil konstruktion för 12-tons volym rena betor och består av en bottenmatta och en avlastningsmatta. Båda mattornas hastighet är oberoende av varandra steglöst justerbara.
Avlastningsmattans ram har en liten "knäck" längst ut för att lättare fylla upp i höga vagnar.

Avlastningshöjd: 2 - 4 meter

Elevatortank med skruv

Betorna matas in i tanken bakifrån, när mängden betor når transportskruven matas dessa framåt och fyller ut i alla hörn för maximal fyllnadsgrad. Skruven lyfts automatiskt efterhand som betmängden ökar.

Elevatortank / transport

Inför transport fälles utlastningselevatorn in i två steg, först huvudklaffen därefter toppdelen för låg transporthöjd. 

 


 


Edenhall.fi
Torbjörn Nyberg tel. 0500234002